Fasaden är helt enkelt husets yttersta skydd mot väder och vind. Om du inte har hand om den så kan det bli stora problem i framtiden. Därför är det viktigt att göra en fasadöversyn då och då för att se om det finns sprickor i fasaden.  På det sättet slipper du en omfattande fasadrenovering då du enkelt kan renovera fasaden med puts. Det betyder att du lagar sprickor i fasaden i värsta fall men i bästa fall betyder det att tvätta fasaden ren. Då både avgaser och andra oljiga substanser sätter sig på den putsade fasaden. Men om du inte skött underhållet och hållit fasaden välputsad kan det bli stora skador. Men med det underhåll vi redan nämnt kan fasaden överleva 20 – 30 år utan problem.

Fasaden är också det som ger det första intrycket mot våra besökare. vi har därför beslutat att renovera vår fasad så att att den ger ett mer hållbart intryck. Vi har gjort bedömningen att det även kommer att påverka våra kunder och besökare och hur de uppfattar oss som företag.

Att renovera fasaden med puts

Om det har gått riktigt illa och du misskött fasadunderhållet kan det krävas omfattande renovationer för att det inte ska bli ännu större skador. Därför är det viktigt att du sköter underhåller ordentligt då det annars kan bli väldigt dyrt. Det är inte heller något man kan eller ska göra själv utan kräver en byggnadsfirma.

Så för att slippa hela den biten så kan man se till att fasaden är ordentligt putsad. Att putsen rengörs och att alla sprickor tas om hand om. Annars blir det lätt problem och de kommer inte bli mindre av sig själva.

Vilka fasader är putsade

Det vanligaste är att det är betong eller tegel som har en putsad fasad. Det går att putsa träfasader men då krävs det att man först täcker fasaden med ett metalltråds nät som håller putsen på plats.

Med betong eller tegel så är det enklare och kräver inte något nät som håller det på plats. Den håller sig uppe självt.

I Sverige har vi en väldigt lång tradition av att ha putsade fasader.

Hur kan man renovera fasaden med puts

Om man misskött sin fasad eller att den helt enkelt behöver bytas ut. Så kan det ibland krävas att den befintliga putsen helt tas bort så att nytt kan läggas på. Om huset inte har en putsad fasad nu så kan den läggas på och då skydda fasaden lite extra.

Om man vill renovera fasaden med puts men inte vet vart man ska vända sig eller inte vet hur man gör. Så kan man alltid kontakta en byggnadsfirma som sköter arbetet åt en. Det gäller dock som med alla konstruktioner att man tar in referenser på hur byggnadsfirman skött sina uppdrag tidigare.

Om man inte har någon kunskap i hur man kan renovera fasaden med puts så är det nog inget man ska testa själv. Det är alltid bättre att överlåta sådana viktiga jobb till experter. Det finns nämligen alltid en risk att man gör fel och det kan skada fasaden.

Så vi hoppas du fått en grundinsikt i hur man kan renovera fasaden med puts. Annars kan du alltid fortsätta att söka vidare efter information. Men det bästa är att alltid använda sig av en byggfirma för sådana här uppdrag.

Vem ska man anlita

Den stora frågan är alltid vilka man ska anlita för att renovera fasaden med puts. På liknande jobb som man gör sällan finns det inte lika många jobb som man kan jämföra arbete och pris med vilket gör det väldigt svårt. Vi valde därför att gå mycket på referenser för att komma fram till dem vi valde. Vi tog kontakt med några kunder vi visste att de varit hos och gjort jobb och eftersom det samlade intrycket var positivt valde vi att gå vidare med dem. Nu återstår att se om resultatet blir bra med den nya putsen men det ska nog inte vara några konstigheter.