Att välja en revisionsbyrå är inte alltid det enklaste. Det är helt enkelt något där både pris och kompetens kan skilja så åt något enormt. Därför är det inte heller ett val man ska göra lättvindigt.

Det finns helt enkelt ett par saker man bör titta på när man väljer revisionsbyrå i Jönköping. Först och främst så ska revisorn vara auktoriserad. Något som kan vara självklart men som inte alla kontrollerar innan de anlitar en revisor. Det är även något man bör titta på ständigt då auktorisationen enbart är giltig i fem år i taget. Så därför ska man med jämna mellanrum se till att revisorn man anlitat har rätt auktorisation. Då undviker man väldigt stora problem i framtiden om revisorn av någon anledning skulle förlorat eller glömt förnya sin auktorisation.

Att jämföra priser mellan olika revisorer kan också vara bra. Däremot får man inte stirra sig blind på timpriset. För det kanske tar en tredjedel av tiden för en revisor men personen tar då ett högre timpris. I slutändan så blir det mycket billigare att anlita sig av revisorn med en högre kostnad per timme än den som tar ett lägre timpris. Det kan också vara det omvända. Därför bör man jämföra priserna även med en titt på hur lång tid arbetet tar.

Välja en ny revisor i Jönköping

Att välja en ny revisor eller hitta en sådan är inte svårt. Det kan däremot vara svårt att veta vilken revisor man faktiskt ska välja. Då det kan vara något som kan innebära en större eller en mindre kostnad för företaget. Detta gäller oavsett om det är i Jönköping man letar efter en revisor eller i någon annan del av landet.

Sen bör man även titta på om man behöver en revisor då vissa regler kring detta har ändrats nyligen. Att jämföra och att även prata med andra företagare kan underlätta något enormt. För det finns inte två revisorer som gör ett likadant arbete. Man vill även välja en revisor som inte missar om det finns några problem med bokföringen. Utan man vill välja en revisor som ser till att styrelsen och VD har all information om vad som sker i företaget. Då undviker man även nedslag vid en granskning senare.

Därför kan valet av revisor påverka något enormt när det gäller om företaget är livskraftigt eller inte i slutändan. Då revisorn som sköter sitt jobb och hittar felaktigheter kan underlätta framtida problem med skatteverket. En bra revisor kan även upptäcka om företaget resurser har missbrukats av anställda och chefer.

Hitta olika revisionsbyrå

Att använda sig av internet kommer att underlätta att hitta och att välja en ny revisionsbyrå i Jönköping eller på vilken ort som helst. Då det på nätet numera finns gott om information om de olika revisorerna. Vi har inte valt ännu men alla goda ord och omdömen vi hittat gör att vi lutar åt REDO. Det är en nystartad revisionsbyrå i stan men med stor kunskap och kompetens. Man kan enkelt hitta olika omdömen och recensioner om de revisorer som finns i ens närområde. Något som också gör att man enkelt undviker oseriösa revisorer och kan hitta de guldkorn som faktiskt finns inom den här branschen.